System przyłączy (media port) OFFICE BOX daje pewnośc, że masz łatwy i bezpieczny dostęp do energii oraz teransmisji danych. Nasze systemy są konfigurowane ze wszystkich standardowych gniazd K45 i K22,5. Moduły mogą być instalowane szybko i łatwo, oraz zamieniane na inne.

Media port OFFICE BOX to nowatorskie  rozwiązanie w  zakresie dystrybucji sygnałów wysoko i nisko prądowych w obrębie stanowiska pracy. OFFICE BOX integruje w sobie  kasetę z przepustem szczotkowym oraz ramkę z dwustronnym dostępem.

Dzięki ruchomym elementom moduły mogą być demontowane i wymieniane po zamontowaniu media portu OFFICE BOX.

Prosta instalacja umożliwia standardowe umieszczenie w blacie. Wsporniki montażowe pozwalają na pracę w szerokim zakresie grubości blatu od 12mm do 50mm 


Dzięki OFFICE BOX zarzadzasz energią oraz systemami teransmisji danych w sposób wyprzedzający konkurencję.

 

 1  2  3  4