System przyłączy MOSAIC BOX daje pewnośc, że masz łatwy i bezpieczny dostęp do energii oraz teransmisji danych. Nasze systemy są konfigurowane ze wszystkich standardowych gniazd MOSAIC K45. Moduły mogą być instalowane szybko i łatwo, oraz zamieniane i wymieniane na inne.

Mosaic Box to nowatorskie  rozwiązanie w  zakresie dystrybucji sygnałów wysoko i nisko prądowych w obrębie stanowiska pracy. Mosaic Box integruje w sobie  kasetę z  przepustem szczotkowym oraz ramkę z dwustronnym dostępem.

Dzięki ruchomym elementom moduły mogą być demontowane i wymieniane po zamontowaniu Mosaic Box.

Prosta instalacja umożliwia standardowe umieszczenie w blacie. Wsporniki montażowe pozwalają na pracę w szerokim zakresie grubości blatu od 12mm do 50mm 


Dzięki MOSAIC BOX zarzadzasz energią oraz systemami teransmisji danych w sposób wyprzedzający konkurencję.

 

 1  2  3  4